Kontrast: włącz / wyłącz
Badania kliniczne

Badania kliniczne


Badaniem klinicznym – jest każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych skutków działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych, lub w celu zidentyfikowania działań niepożądanych jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, lub śledzenia wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich bezpieczeństwo i skuteczność;.

Definicja podana zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
– Prawo farmaceutyczne
 (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzone są liczne badania kliniczne oraz badania naukowe pozwalające ocenić skuteczność i bezpieczeństwo stosowania badanego produktu leczniczego. Szpital bierze udział zarówno w projektach krajowych jak i międzynarodowych w ramach współpracy wieloośrodkowych grup roboczych.

Uczestnictwo Ośrodka w wielu projektach badawczych w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju medycyny w Polsce i na świecie.

Poniżej znajdują się dokumenty określające warunki realizacji badań klinicznych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM