Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/2/2018


12-01-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE  Z ZAKRESU CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ  I ZABIEG DRENAŻU OPŁUCNEJ

12.01.2018 –OGŁOSZENIE

12.01.2018 – SWKO

12.01.2018 – Załącznik nr 1  Formularz asortymentowo- cenowy

12.01.2018 – Załącznik 7 umowa

12.01.2018 – Załącznik nr 2-4 do SWKO

12.01.2018 – Załącznik nr 5

12.01.2018 – Załącznik nr 6- Pytania dotyczące standardu HL7

18.01.2018 – Zmiana terminów

23.01.2018 – PYTANIA 

23.01.2018 – ZMIANY do SWKO

26.01.2018 – Unieważnienie konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM