Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DDA/2/2016


26-04-2016

Ogłoszenie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów.

26.04.2016r. – Ogłoszenie
26.04.2016r. – SWKO
26.04.2016r. – Formularz ofertowy
26.04.2016r. – Oświadczenie oferenta
26.04.2016r. – Wzór umowy
29.04.2016r. – Odpowiedzi
05.05.2016r. – Zmiana terminów
09.05.2016r. – Pytanie
12.05.2016r. – Odpowiedzi
18.05.2016r. – Wyniki
27.05.2016r. – Ogłoszenie o wniesieniu odwołania
03.06.2016r. – Częściowe unieważnienie wyników
03.06.2016r. – Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania konkursowego
03.06.2016r. – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM