Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/22/2018


28-08-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA GENETYCZNE

CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej

28.08.2018 – OGŁOSZENIE

28.08.2018 –SWKO

28.08.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1

28.08.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

28.08.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

28.08.2018 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

28.08.2018 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

28.08.2018 – Załącznik do umowy – Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

31.08.2018 – PYTANIA

11.09.2018 – Zmiana terminów I

18.09.2018 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM