Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/11/2023


12-05-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

1. Konsultacje urazowo-ortopedyczne z możliwością wykonania  badań diagnostycznych
CPV: 85121283-0 – Usługi ortopedyczne

2. Konsultacje pediatryczne
CPV: 85121291-9-Usługi pediatryczne

3. Konsultacje z zakresu położnictwa i ginekologiioraz badania diagnostyczne ginekologiczne
CPV: 85121210-8   – Usługi ginekologiczne i położnicze

4. Konsultacje neurologiczne  z możliwością wykonania  badań diagnostycznych
5. Konsultacje diabetologiczne
CPV: 85121200-5  – Specjalistyczne usługi medyczne 

 

12.05.2023 – OGŁOSZENIE

12.05.2023 – SWKO

12.05.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1: Konsultacje urazowo-ortopedyczne oraz badania diagnostyczne

12.05.2023 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2:  Konsultacje pediatryczne

12.05.2023 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 3: Konsultacje z zakresu położnictwa i ginekologii oraz badania diagnostyczne ginekologiczne

12.05.2023 – Załącznik nr 4 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 4: Konsultacje neurologiczne oraz badania diagnostyczne neurologiczne

12.05.2023 – Załącznik nr 5 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 5:  Konsultacje diabetologiczne

12.05.2023 – Załącznik nr 6-8 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

12.05.2023 – Załącznik nr 9 – Oświadczenie Oferenta

12.05.2023 – Załącznik nr 10 – Wzór umowy

12.05.2023 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

19.05.2023 – ZMIANA TERMINÓW I

22.05.2023 –  ZMIANA TERMINÓW II –  DOTYCZY PAKIETU NR 2

22.05.2023 –  PYTANIA I

22.05.2023 – ZMIANY DO SWKO I – DOTYCZY PAKIETU NR 3

23.05.2023 – ZMIANY DO SWKO II – DOTYCZY PAKIETU NR 1, 4 ORAZ 5

23.05.2023 – ZMIANA TERMINÓW III – DOTYCZY PAKIETÓW NR 1, 4 ORAZ  5

25.05.2023 – ZMIANY DO SWKO III– DOTYCZY PAKIETÓW NR 1, 2, 4 ORAZ 5

25.05.2023 – ZMIANY DO SWKO IV – DOTYCZY PAKIETÓW NR 1, 2, 4 ORAZ 5

26.05.2023 – PYTANIA II

26.05.2023 – ZMIANY DO SWKO V – DOTYCZY PAKIETU NR 2

26.05.2023 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW W ZAKRESIE PAKIETU NR 3

29.05.2023 – ZMIANY DO SWKO VI

30.05.2023 – UNIEWAŻNIENIE KONKURSU – DOTYCZY PAKIETÓW NR 1, 4 ORAZ 5

01.06.2023 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW W ZAKRESIE PAKIETU NR 2

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM