Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/9/2020


10-12-2020
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA  MAMMOGRAFICZNE

CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego

 

10.12.2020 – OGŁOSZENIE

10.12.2020 – SWKO

10.12.2020 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1

10.12.2020 – Załącznik nr 2 -4– Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

10.12.2020 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

10.12.2020 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

10.12.2020 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

10.12.2020 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

17.12.2020 – Zmiana terminów I

17.12.2020 – PYTANIA I

17.12.2020 – Zmiany do SWKO I

22.12.2020 – Zmiana terminów II

04.01.2021 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM