Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DDA/4/2021


24-08-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T z zapewnioną opieką medyczną  (pielęgniarka lub ratownik medyczny)

24.08.2021 – Ogłoszenie

24.08.2021 – SWKO

24.08.2021-  Załącznik nr 1 – formularz cenowy

24.08.2021-  Załącznik nr 2-4 formularz ofertowy –   formularz, oświadczenia

24.08.2021 – Załącznik nr 5– wzór umowy

30.08.2021 – PYTANIA

09.09.2021-   Wyniki

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM