Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-17-128BN

27-11-2017

DOSTAWA SPRZĘTU DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

KSZ/DSM/5/2017

27-11-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje z zakresu położnictwa i ginekologii oraz badania diagnostyczne ginekologiczne 27.11.2017- Ogłoszenie 27.11.2017- SWKO 27.11.2o17- Załącznik nr 1-Formularz asortymentowo- cenowy 27.11.2017- Załącznik nr  2-4- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 27.11.2017-Załącznik nr 5 Oświadczenie Oferenta 27.11.2017- Załącznik nr 6- Pytania […]

ZP-17-119UN

27-11-2017

DOSTAWA LEKÓW 26

ZP-17-118UN

27-11-2017

DOSTAWA LEKÓW  25

ZP-17-131BN

23-11-2017

DOSTAWA LEKÓW – 32

ZP-17-117UN

21-11-2017

DOSTAWA LEKÓW 24

ZP-17-129BN

21-11-2017

DOSTAWA KANIUL ŻYLNYCH UDOWYCH

ZP-17-130BN

17-11-2017

DOSTAWA MONITORÓW

KSZ/DDA/4/2017

14-11-2017

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:  Usługi transportu medycznego z opieką pielęgniarki lub ratownika medycznego. 14.11.2017-Ogłoszenie 14.11.2017- SWKO 14.11.2017- Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo- cenowy. 14.11.2017- Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta. 14.11.2017- Załącznik nr 5 – Wzór umowy. […]

ZP-17-127BN

08-11-2017

DOSTAWA MIĘSA, PRODUKTÓW MIĘSNYCH I MASŁA

ZP-17-126BN

08-11-2017

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA BLOKU OPERACYJNEGO CHIRURGII – JEDNORAZOWE ELEKTRODY DO TERMOABLACJI GUZÓW WĄTROBY”

ZP-17-125 UN

07-11-2017

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO DIALIZ NERKOWYCH

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM