Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-13-120BN

27-11-2013

Adaptacja pomieszczeń po byłej Pralni szpitalnej na magazyn bielizny szpitalnej i archiwum.

DSP/3/2013

27-11-2013

Konkurs ofert: 27.11.2013 – Ogłoszenie:PDF 27.11.2013 – SWKO: PDF 12.12.2013 – Zmiana terminu:PDF 16.12.2013 – Zmiana terminu:PDF 16.12.2013 – Wyniki:PDF

SPSKM Perly Medycyny 2012

Perły Medycyny 2013

26-11-2013

Ogólnopolski Konkurs Medyczny PERŁY MEDYCYNY to wydarzenie niezwykle cenione wśród podmiotów działających w branży medycznej. Już od 7 lat Kapituła Konkursu nagradza prestiżowymi statuetkami tych, którzy potrafią efektywnie konkurować w zmiennym otoczeniu.

DSM/11/2013

22-11-2013

Konkurs ofert: – Badania diagnostyczne otolaryngologiczne

ZP-13-132BN

22-11-2013

Dostawa przyłóżkowego aparatu RTG

ZP-13-129BN

22-11-2013

Dostawa sprzętu komputerowego

ZP-13-131BN

20-11-2013

Dostawa urządzeń myjąco – dezynfekujących oraz myjni ultradźwiękowej

ZP-13-122UN

19-11-2013

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SZPITALA

DSP/2/2013

18-11-2013

Konkurs ofert: 18.11.2013 – Ogłoszenie:PDF 18.11.2013 – SWKO: PDF 25.11.2013 – Zmiana SWKO: PDF 29.11.2013 – Zmiana terminu:PDF 29.11.2013 – Pytania: PDF 11.12.2013 – Wyniki:PDF

DSP/1/2013

18-11-2013

Konkurs ofert: 18.11.2013 – Ogłoszenie: PDF 18.11.2013 – SWKO: PDF 29.11.2013 – Zmiana terminu:PDF 03.12.2013 – Pytania:PDF 06.12.2013 – Unieważnienie: PDF

ZP-13-130BN

18-11-2013

Usługa gońca szpitalnego

ZP-13-123UN

12-11-2013

DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH 2

ZP-13-126BN

08-11-2013

Dostawa pojemników do głębokiego mrożenia

ZP-13-127BN

08-11-2013

Dostawa aparatu USG i respiratora

ZP-13-124BN

08-11-2013

Dostawa mięsa i produktów mięsnych

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM