Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-18-104BN

31-07-2018

DOSTAWA FILTRÓW ODDECHOWYCH

ZP-18-092BN

30-07-2018

WYKONANIE ROBÓT AWARYJNYCH

KSZ/DSM/20/2018

30-07-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje pneumonologiczne- CPV: 85121232-8 Badania diagnostyczne pneumonologiczne – CPV: 85121232-8 Bronchoskopia i bronchofiberoskopia (badania endoskopowe tchawicy i oskrzeli)- CPV: 85121200-5 30.07.2018 – OGŁOSZENIE 30.07.2018 – SWKO 30.07.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 30.07.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – […]

ZP-18-095BN

30-07-2018

  DOSTAWA APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

ZP-18-101BN

30-07-2018

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW – 2A  

ZP-18-094UN

27-07-2018

DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

ZP-18-091UN

27-07-2018

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

ZP-18-096BN

25-07-2018

DOSTAWA LEKÓW 24

ZP-18-093UN

24-07-2018

DOSTAWA LEKÓW 23

KSZ/DSM/19/2018

24-07-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE 24.07.2018 – OGŁOSZENIE 24.07.2018 – SWKO 24.07.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 24.07.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 24.07.2018 – Załącznik nr 3-5 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]

ZP-18-085UN

24-07-2018

DOSTAWA ELEMENTÓW ZESPALAJACYCH I REKONSTRUKCYJNYCH DO ZABIEGÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI ORAZ MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH I PROTETYCZNYCH

ZP-18-087BN

17-07-2018

DOSTAWA FILTRÓW ODDECHOWYCH

ZP-18-089BN

17-07-2018

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKAREK KODÓW KRESKOWYCH

ZP-18-090BN

17-07-2018

DOSTAWA PAPIERU KSERO ORAZ PAPIERU SAMOKOPIUJĄCEGO (TZW. SKŁADANKI DO DRUKAREK IGŁOWYCH)

ZP-18-070UN

16-07-2018

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW ORAZ DZIERŻAWA ANALIZATORÓW

ZP-18-073UN

16-07-2018

DOSTAWA LEKÓW 15

ZP-18-086BN

11-07-2018

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ I-GO PIĘTRA ODDZIAŁU HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU

ZP-18-084BN

10-07-2018

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ZP-18-071 BN

06-07-2018

DOSTAWA POŚCIELI WIELORAZOWEGO I JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

SPSKM certyfikat akredytacyjny

XI Konferencja Naukowo–Szkoleniowea nt. „NOMED 2018”

05-07-2018

Zapraszam do udziału w XI Konferencji Naukowo – Szkoleniowej nt. „NOMED 2018” , która odbędzie się w dniu 5.10.2018 r. w godzinach 900 ÷ 1430 w Domu Lekarza, przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach. Konferencja XI NOMED 2018 Karta zgłoszenia konferencja NOMED 2018 Program XI Konferencji NOMED 5-10-2018

ZP-18-080BN

03-07-2018

DOSTAWA LEKÓW 20

ZP-18-081UN

03-07-2018

DOSTAWA LEKÓW 21

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM