Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/8/2022


21-06-2022
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA GENETYCZNE
CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej

 

21.06.2022 – OGŁOSZENIE

21.06.2022 – SWKO

21.06.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1

21.06.2022 – Załącznik nr 2-4 –  Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

21.06.2022 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

21.06.2022 – Załącznik nr 6 – Wzór umowy

21.06.2022 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

27.06.2022 – Zmiana terminów – Zmiana terminów

27.06.2022 – Pytania – Pytania

27.06.2022 – Zmiany do SWKO I

27.06.2022 – Załącznik nr 1 po zmianach

30.06.2022 – PYTANIA II

30.06.2022 – Zmiany do SWKO II

11.07.2022 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM