Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSP/6/2014


15-12-2014

Konkurs ofert:

Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych w zakresie badań endoskopowych górnego i dolnego odcinka pokarmowego.

15.12.2014 – Ogłoszenie:PDF
15.12.2014 – SWKO:PDF
22.12.2014 – Zmiana terminu składania ofert:PDF
14.01.2015 – Rozstrzygnięcie konkursu:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM