Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/9/2018


26-03-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA DIAGNOSTYKI BAKTERIOLOGICZNEJ W KIERUNKU GRUŹLICY 

26.03.2018 – OGŁOSZENIE

26.03.2018 – SWKO

26.03.2018 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

26.03.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

26.03.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie oferenta

26.03.2018 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

26.03.2018 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

26.03.2018 – Załącznik do umowy – Zasady powierzenia danych osobowych

09.04.2018  – Zmiana terminów

11.04.2018 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM