Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/2/2015


12-01-2015

Konkurs ofert:
Oznaczenie białka monoklonalnego w tym łańcuchów ciężkich /jakościowo i ilościowo/

12.01.2015 – Ogłoszenie:PDF
12.01.2015 – SWKO:PDF
20.01.2015 – Unieważnienie konkursu:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM