Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/21/2019


30-12-2019
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Konsultacje gastroenterologiczneCPV: 85121251-7

 

30.12.2019 – OGŁOSZENIE

30.12.2019 – SWKO

30.12.2019 – Zalącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

30.12.2019 – Załącznik nr 2 – 4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

30.12.2019 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

30.12.2019 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

30.12.2019 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

30.12.2019 – Załącznik do umowy – Umowa o udostępnienie danych osobowych

13.01.2020 – PYTANIA I

13.01.2020 – Zmiany do SWKO I

14.01.2020 – Zmiana terminów I

22.01.2020 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM