Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/29/2018

28-12-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badanie metodą  Pozytonowej Tomografii Emisyjnej CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego 28.12.2018 – OGŁOSZENIE 28.12.2018 – SWKO 28.12.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 28.12.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 28.12.2018 […]

KSZ/DSM/28/2018

04-12-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   04.12.2018 – OGŁOSZENIE 04.12.2018 – SWKO 04.12.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 04.12.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 04.12.2018 […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM