Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/23/2021


21-12-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA LABORATORYJNE

CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

 

21.12.2021 – OGŁOSZENIE

21.12.2021 – SWKO

21.12.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

21.12.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

21.12.2021 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

21.12.2021 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

21.12.2021 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

21.12.2021 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

04.01.2022 – Unieważnienie konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM