Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-18-019UN

28-02-2018

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

ZP-18-029 BN

27-02-2018

DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH

ZP-18-026BN

23-02-2018

ROBOTY AWARYJNE

ZP-18-024BN

23-02-2018

DOSTAWA ZESTAWÓW DO TRACHEOTOMII ORAZ ZESTAWÓW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO

ZP-18-025 BN

22-02-2018

WYKONANIE PRZEBUDOWY 2 SAL CHORYCH NA SALĘ POOPERACYJNĄ, PRZYSTOSOWANIE WĘZŁÓW SANITARNYCH NA PARTERZE i I PIĘTRZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, MODERNIZACJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO, MONTAŻ INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH ORAZ MALOWANIE ODDZIAŁU CHIRURGII SZCZĘKOWO – TWARZOWEJ W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ”

ZP-18-020BN

20-02-2018

DOSTAWA AKCESORIÓW DO NEUROSTYMULATORA

ZP-18-023BN

20-02-2018

DOSTAWA LEKÓW 6

KSZ/DSM/5/2018

19-02-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym; Badania histopatologiczne bioptatów wątroby w dostępie całodobowym 19.02.2018 – OGŁOSZENIE 19.02.2018 –  SWKO 19.02.2018 – Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 1 19.02.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 2 19.02.2018 – […]

ZP-18-021BN

16-02-2018

DOSTAWA TOREB IZOLUJĄCYCH DO PRZECHOWYWANIA NARZĄDÓW

ZP-18-022BN

15-02-2018

 DOSTAWA RĘCZNIKÓW, PODKŁADÓW I PIELUCHOMAJTEK

ZP-18-012UN

14-02-2018

DOSTAWA LEKÓW 2

DSP/4/2018

09-02-2018

2018-02-09: Ogłoszenie 2018-02-09: SWKO 2018-02-15: Zmiana terminu składania ofert 2018-02-26: Rozstrzygnięcie konkursu

ZP-18-015 UN

09-02-2018

DOSTAWA KANIUL DOŻYLNYCH  i  UDOWYCH

ZP-18-017UN

07-02-2018

DOSTAWA LEKÓW 4

ZP-18-018BN

01-02-2018

DOSTAWA LEKÓW 5

ZP-18-010UN

01-02-2018

DOSTAWA IMPLANTÓW LARYNGOLOGICZNYCH

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM