Kontrast: włącz / wyłącz

ZP/DDA/5/2016


13-12-2016

Ogłoszenie konkursu na usługę gońca szpitalnego.

13.12.2016r. – Ogłoszenie
13.12.2016r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
21.12.2016r. – Protokół z otwarcia ofert
22.12.2016r. – Wyniki

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM