Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/6/2020


06-11-2020
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym;
CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej

 

06.11.2020 – OGŁOSZENIE

06.11.2020 – SWKO

06.11.2020 – Załacznik nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1

06.11.2020 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

06.11.2020 – Załącznik nr 5 –  Oświadczenie Oferenta

06.11.2020 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

06.11.2020 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

06.11.2020 –Załącznik do umowy – Umowa o udostępnienie danych osobowych

18.11.2020 – Zmiana terminów I

18.11.2020 – PYTANIA I

18.11.2020 – Zmiany do SWKO I

02.12.2020 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM