Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/16/2015


26-06-2015

Konkurs ofert:
Konsultacje radioterapeutyczne w leczeniu raka odbytnicy

26.06.2015 – Ogłoszenie:PDF
26.06.2015 – SWKO:PDF
10.07.2015 – Zmiana terminu: DOC
16.07.2015 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM