Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-18-053UN

23-04-2018

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW – 2

ZP-18-047BN

23-04-2018

DOSTAWA SERWERÓW ORAZ  DOSTAWA I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA SIECI Z URZĄDZENIEM UTM

ZP-18-046UN

23-04-2018

DOSTAWA IMPLANTÓW LARYNGOLOGICZNYCH

ZP-18-048UN

23-04-2018

DOSTAWA SPRZĘTU DO BADAŃ ANGIOGRAFICZNYCH

KSZ/DSM/13/2018

20-04-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE 20.04.2018 – OGŁOSZENIE 20.04.2018 – SWKO 20.04.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 20.04.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 20.04.2018 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 3 20.04.2018 – Załącznik […]

ZP-18-056UN

20-04-2018

DOSTAWA LEKÓW 11

ZP-18-045UN

20-04-2018

DOSTAWA ZUŻYWALNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO II

SP-18-055 TK Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika majątku ruchomego: tomograf komputerowy

19-04-2018

2018-04-19: Ogłoszenie 20.04.2018  –  sprostowanie ogłoszenia 04.05.2018  –  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

ZP-18-057BN

19-04-2018

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW – 1A

4000 przeszczep szpiku

18-04-2018

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest największym ośrodkiem transplantacji szpiku w Polsce. W roku 1991 przeprowadzono tutaj pierwszy przeszczep, a do marca 2018, łącznie 4000 zabiegów. Corocznie na Oddziale wykonuje się około 280 przeszczepów szpiku, zarówno autologicznych jak i allogenicznych. Ośrodek wykonuje ponadto […]

ZP-18-050BN

17-04-2018

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SYSTEMU ORTHO VISION

ZP-18-052BN

17-04-2018

DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPATYBILNYCH Z URZĄDZENIEM UVA- PIT-  ZESTAWY DO WYKONYWANIA PROCEDURY FOTOIMMUNOTERAPII

ZP-18-049 UN

17-04-2018

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW

KSZ/DSM/12/2018

10-04-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE GERIATRYCZNE KONSULTACJE LEKARZA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ 10.04.2018 –OGŁOSZENIE 10.04.2018 – SWKO 10.04.2018 –Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 10.04.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2 10.04.2018 – Załącznik nr 3-5 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]

KSZ/DSM/11/2018

10-04-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE GENETYKI KLINICZNEJ 10.04.2018 – OGŁOSZENIE 10.04.2018 – SWKO 10.04.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 10.04.2018 – Załącznik nr 2-4 do SWKO – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 10.04.2018 – Załącznik nr 5 […]

KSZ/DDA/1/2018

09-04-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport  pacjentów samochodem  o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem). 09.04.2018- Ogłoszenie 09.04.2018- SWKO 09.04.2018- Załącznik nr 1– Formularz cenowy 09.04.2018- Załącznik nr 2-4 do SWKO- Formularz ofertowy, Oświadczenie oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 09.04.2018- Załącznik nr […]

KSZ/DSM/10/2018

05-04-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania immunochemiczne, autoimmunologiczne, genetyczne, immunopatologiczne 05.04.2018 – OGŁOSZENIE 05.04.2108 –SWKO 05.04.2018 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 05.04.2018 – Załacznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2 05.04.2018 – Załącznik nr 3-5 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]

SPSKM certyfikat akredytacyjny

XVI Konferencja Naukowo – Szkoleniowa nt. „Żywienie enteralne i parenteralne”

05-04-2018

Zaproszenie Program XVI Konferencji Żywieniowej- 28-09-18

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM