Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


DSP/5/2018

27-03-2018

2018-03-27 Ogłoszenie 2018-03-27 SWKO 2018-03-30 Rozstrzygnięcie konkursu

KSZ/DSM/9/2018

26-03-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA DIAGNOSTYKI BAKTERIOLOGICZNEJ W KIERUNKU GRUŹLICY  26.03.2018 – OGŁOSZENIE 26.03.2018 – SWKO 26.03.2018 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 26.03.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 26.03.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie oferenta […]

ZP-18-042UN

26-03-2018

DOSTAWA LEKÓW 9

ZP-18-044UN

23-03-2018

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH- PROTEZY NACZYNIOWE

KSZ/DSM/8/2018

19-03-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE KONSULTACJE GERIATRYCZNE KONSULTACJE LEKARZA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ 19.03.2018 – OGŁOSZENIE 19.03.2018 – SWKO 19.03.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 1 19.03.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 2 19.03.2018 – Załącznik nr 3 – Formularz […]

ZP-18-041BN

15-03-2018

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

ZP-18-040BN

15-03-2018

DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH

ZP-18-043BN

15-03-2018

DOSTAWA LEKÓW 10

ZP-18-027UN

13-03-2018

DOSTAWA RĘKAWIC MEDYCZNYCH

ZP-18-039UN

12-03-2018

DOSTAWA LEKÓW 8

ZP-18-030UN

09-03-2018

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

ZP-18-038BN

09-03-2018

DOSTAWA MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH (ELEMENTÓW WYMIENIALNYCH) DO BEZWKŁADOWEGO WSTRZYKIWACZA

KSZ/DSM/7/2018

08-03-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA  DIAGNOSTYKI BAKTERIOLOGICZNEJ W KIERUNKU GRUŹLICY 08.03.2018 – OGŁOSZENIE 08.03.2018 –SWKO 08.03.2018 – Załącznik 1 -Formularz asortymentowo- cenowy 08.03.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 08.03.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta 08.03.2018 – Załącznik nr 6– Pytania dotyczące standardu HL7 08.03.2018 – […]

ZP-18-35BN

08-03-2018

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB PRACOWNI INŻYNIERII SZPIKU I BANKU KOMÓREK Z WYPOSAŻENIEM W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

ZP-18-034 UN

08-03-2018

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO DIALIZ NERKOWYCH

ZP-18-028 BN

07-03-2018

DOSTAWA ZUŻYWALNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

ZP-18-036BN

06-03-2018

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

KSZ/DSM/6/2018

05-03-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA ENDOSKOPOWE LARYNGOLOGICZNE 05.03.2018 – OGŁOSZENIE 05.03.2018 – SWKO 05.03.2018 – Załącznik nr 1 -Formularz asortymentowo- cenowy 05.03.2018 –  Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 05.03.2018 –Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta 05.03.2018 –Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7 05.03.2018 – […]

ZP-18-037BN

01-03-2018

DOSTAWA LEKÓW 7

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM