Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/6/2021


24-02-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Konsultacje lekarza chorób zakaźnych

CPV: 85121200 – 5 Specjalistyczne usługi medyczne

 

24.02.2021 – OGŁOSZENIE

24.02.2021 – SWKO

24.02.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

24.02.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

24.02.2021 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

24.02.2021 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

24.02.2021 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

24.02.2021 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

05.03.2021 – Unieważnienie konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM