Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/3/2018


12-01-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

KONSULTACJE  OKULISTYCZNE I BADANIA DIAGNOSTYCZNE OKULISTYCZNE

12.01.2018 – OGŁOSZENIE

12.01.2018 – SWKO

12.01.2018 – Załącznik nr 1  – Formularz asortymentowo- cenowy

12.01.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych,

12.01.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

12.01.2018 – Załącznik nr 6– Pytania dotyczące standardu HL7

12.01.2018 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

24.01.2018Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM