Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/15/2021

27-05-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   27.05.2021 – OGŁOSZENIE 27.05.2021 – SWKO 27.05.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1: Badanie STEC 27.05.2021 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2: Wykrywanie materiału genetycznego wirusa […]

KSZ/DSM/14/2021

24-05-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania histopatologiczne podstawowe, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym; CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej   24.05.2021 – OGŁOSZENIE 24.05.2021 – SWKO 24.05.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 24.05.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń […]

KSZ/DSM/13/2021

24-05-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej   24.05.2021 – OGŁOSZENIE 24.05.2021 – SWKO 24.05.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 24.05.2021 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]

KSZ/DSM/12/2021

20-05-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne CPV: 85121231-1   20.05.2021 – OGŁOSZENIE 20.05.2021 – SWKO 20.05.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 20.05.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 20.05.2021 – Załącznik […]

Oferta pracy: Technik farmaceutyczny

19-05-2021

Technik farmaceutyczny Miejsce pracy: Apteka Oferujemy: Umowę o pracę Pełny wymiar zatrudnienia Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą elektroniczną prosimy o dołączenie podpisanej zgody Załącznik nr 1 (Klauzula RODO) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony […]

KSZ/DSM/11/2021

13-05-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania histopatologiczne podstawowe, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym; CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej   13.05.2021 – OGŁOSZENIE 13.05.2021 – SWKO 13.05.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 13.05.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]

Oferta pracy: Pielęgniarka Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

12-05-2021

Pielęgniarka Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oferujemy: Umowę o pracę Pełny wymiar zatrudnienia Kontakt: 32 259 16 52, 32 259 16 61, kadry@spskm.katowice.pl. Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą elektroniczną prosimy o dołączenie podpisanej zgody Załącznik nr 1 (Klauzula RODO) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM