Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/4/2018


29-01-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

KONSULTACJE  Z ZAKRESU CHIRURGII  KLATKI PIERSIOWEJ I ZABIEG DRENAŻU OPŁUCNEJ

29.01.2018- OGŁOSZENIE
29.01.2018- SWKO
29.01.2018- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy
29.01.2018- Załącznik nr 2-4 do SWKO- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta.
29.01.2018- Załącznik nr 5-Oświadczenie Oferenta
29.01.2018- Załącznik nr 6- Pytania dotyczące standardu HL7
29.01.2018- Załącznik 7- umowa
05.02.2018- Wyniki

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM