Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/24/2018


10-10-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Oznaczenia białka monoklonalnego w tym wolnych łańcuchów  ciężkich (jakościowe i ilościowe)

CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

 

10.10.2018 – OGŁOSZENIE

10.10.2018 – SWKO

10.10.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

10.10.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

10.10.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

10.10.2018 – Załącznik nr 6– Pytania dotyczące standardu HL7

10.10.2018 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

10.10.2018 – Załącznik do umowy – Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

17.10.2018 – Zmiana terminów I

26.10.2018 – PYTANIA I

30.10.2018 – Zmiana terminów II

8.11.2018 – PYTANIA II

8.11.2018 – Zmiany do SWKO I

19.11.2018 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM