Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/1/2021


18-01-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne

CPV: 85121231-1

 

18.01.2021 – OGŁOSZENIE

18.01.2021 – SWKO

18.01.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

18.01.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

18.01.2021 – Załącznik nr 5 –  Oświadczenie Oferenta

18.01.2021 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

18.01.2021 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

18.01.2021 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

22.01.2021 – Zmiana terminów I

26.01.2021 – PYTANIA I

26.01.2021 – Zmiany do SWKO I

29.01.2021 – Unieważnienie konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM