Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-15-012BN

30-01-2015

DOSTAWA SZWÓW CHIRURGICZNYCH

ZP-15-014BN

29-01-2015

ROBOTY AWARYJNE

ZP-15-007UN

29-01-2015

DOSTAWA RĘKAWIC MEDYCZNYCH, ODZIEŻY OCHRONY INDYWIDUALNEJ

SPSKM certyfikat akredytacyjny

Certyfikat Akredytacyjny dla SPSK im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach

29-01-2015

23 stycznia w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia Szpitalowi certyfikatu akredytacyjnego Ministra Zdrowia w zakresie działalności Lecznictwo Zamknięte. Wynik, jaki uzyskał Szpital: 91% spełnienia standardów akredytacyjnych, należy do jednych z wyższych uzyskanych przez jednostkę akredytowaną. Przyznana akredytacja dowodzi wysokiej jakości świadczeń medycznych gwarantującej poczucie bezpieczeństwa pacjentów.

ZP-15-011UN

29-01-2015

DOSTAWA LEKÓW – 1

ZP-15-009BN

22-01-2015

ZAPROJEKTOWANIE I ZAINSTALOWANIE EKRANÓW AKUSTYCZNYCH NA DACHU BUDYNKU

ZP-15-013 BN

20-01-2015

Dostawa wózka akumulatorowego ze skrzynią bagażową.

ZP-15-008 BN

16-01-2015

Dostawa odczynników – II

ZP-15-004BN

14-01-2015

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

ZP-15-005BN

14-01-2015

DOSTAWA POJEMNIKÓW DO GŁĘBOKIEGO MROŻENIA

KSZ/DSM/2/2015

12-01-2015

Konkurs ofert: Oznaczenie białka monoklonalnego w tym łańcuchów ciężkich /jakościowo i ilościowo/ 12.01.2015 – Ogłoszenie:PDF 12.01.2015 – SWKO:PDF 20.01.2015 – Unieważnienie konkursu:PDF

KSZ/DSM/3/2015

12-01-2015

Konkurs ofert: Badania laboratoryjne chorób zakaźnych i dokonanie interpretacji wyników 12.01.2015 – Ogłoszenie:PDF 12.01.2015 – SWKO:PDF 20.01.2015 – Unieważnienie konkursu:PDF

ZP-15-006BN

12-01-2015

DOSTAWA GAMMA KAMERY

ZP-15-002BN

12-01-2015

DOSTAWA POJEMNIKÓW NA ZUŻYTY SPRZĘT MEDYCZNY, WYCINKI DO BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH

KSZ/DSP1/2015

08-01-2015

Konkurs ofert: Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych w zakresie opieki psychologicznej 08.01.2015 – Ogłoszenie:PDF 08.01.2015 – SWKO:PDF 23.01.2015 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu:PDF

ZP-15-003BN

07-01-2015

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SZPITALA

ZP-14-109UN

05-01-2015

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU  

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM