Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/17/2019


03-10-2019
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
  • Badania granulocytów oraz erytrocytów  w cytometrze przepływowym pod kątem obecności klonu  PNH
  • Badania molekularne
    CPV: 85145000-7 – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

03.10.2019 – OGŁOSZENIE

03.10.2019 – SWKO

03.10.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1

03.10.2019 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2

03.10.2019 – Załącznik nr 3-5 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

03.10.2019 – Załącznik nr 6 – Oświadczenie Oferenta

03.10.2019 – Załącznik nr 7 – Pytania dotyczące standardu HL7

03.10.2019 – Załącznik nr 8 – Wzór umowy

03.10.2019 – Załącznik do umowy – Umowa o udostępnienie danych osobowych

09.10.2019 – Zmiana terminów I

14.10.2019 – PYTANIA I

14.10.2019 – Zmiany do SWKO I

14.10.2019 – Zmiana terminów II

22.10.2019 – Zmiana terminów III

23.10.2019 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM