Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


Cykl edukacyjny „Pacjent w Badaniach Klinicznych”

27-11-2020

„Pacjent w badaniach klinicznych” to projekt o charakterze edukacyjnym, skierowany do pacjentów oraz ich rodzin, mający na celu dostarczenie rzetelnej, obiektywnej i łatwej do zrozumienia wiedzy w obszarze badań klinicznych. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstał serwis pacjentwbadaniach.abm.gov.pl. Dzięki inicjatywie Agencji Badań Medycznych oraz współpracy z partnerami projektu powstał cykl filmów edukacyjnych, który ma za […]

KSZ/DSM/7/2020

10-11-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje z zakresu położnictwa i ginekologii oraz badania diagnostyczne ginekologiczne CPV: 85121210-8   10.11.2020 – OGŁOSZENIE 10.11.2020 – SWKO 10.11.2020 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1 10.11.2020 – Załącznik nr 2 – 4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]

KSZ/DSM/6/2020

06-11-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne w dostępie całodobowym; CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej   06.11.2020 – OGŁOSZENIE 06.11.2020 – SWKO 06.11.2020 – Załacznik nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1 06.11.2020 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM