Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/10/2022


06-07-2022
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
   Badania SARS CoV – 2
 CPV:  85145000  –  7  Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

2022-07-06 OGŁOSZENIE
2022-07-06 SWKO
2022-07-06 Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo-cenowy
2022-07-06 Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta
2022-07-06 Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta
2022-07-06 Załącznik nr 6 – Wzór umowy
2022-07-06 Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
2022-07-11 PYTANIA
2022-07-12 PYTANIA II
2022-07-21 Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM