Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


DSP/3/2020

26-02-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Samodzielny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowicach, ul. Francuska 20-24 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki […]

DSP/2/2020

05-02-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Samodzielny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowicach, ul. Francuska 20-24 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki […]

KSZ/DSM/2/2020

05-02-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania molekularne CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej  CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   05.02.2020 – OGŁOSZENIE 05.02.2020 – SWKO 05.02.2020 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 05.02.2020 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM