Kontrast: włącz / wyłącz

Nagrody i wyróżnienia


Lider Polskiego Lecznictwa 2015

Lider Polskiego Lecznictwa 2015

W dniu 20 czerwca 2015r. podczas Gali Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki, Rada Programowa Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności przyznała SPSK im. Andrzeja Mieleckiego ŚUM w Katowicach certyfikat „Lider Polskiego Lecznictwa”. Certyfikat i statuetkę Lidera Polskiego Lecznictwa na uroczystej gali odebrał Dyrektor dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela, który również znalazł się w zaszczytnym gronie liderów. Dyrektor […]


2015 Stawiamy na jakość

Stawiamy na jakość 2015

W dniu 7 maja podczas uroczystej Gali z okazji Święta Europy po raz kolejny zostały wręczone certyfikaty V edycji Programu „Stawiamy na Jakość”. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie liderów jakości oraz ich promocja. Znalezienie się w gronie laureatów Programu „Stawiamy na Jakość” to wzmocnienie wizerunku Szpitala zarówno w jej otoczeniu, jak i w wśród pracowników . […]


Diamenty Forbes 2015

Diamenty Forbes 2015

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach został wyróżniony w rankingu miesięcznika Forbes DIAMENTY FORBESA 2015 w kategorii firm o poziomie przychodów od 50 do 250 mln w województwie ślaskim.


SPSKM certyfikat akredytacyjny

Certyfikat Akredytacyjny dla SPSK im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach

23 stycznia w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia Szpitalowi certyfikatu akredytacyjnego Ministra Zdrowia w zakresie działalności Lecznictwo Zamknięte. Wynik, jaki uzyskał Szpital: 91% spełnienia standardów akredytacyjnych, należy do jednych z wyższych uzyskanych przez jednostkę akredytowaną. Przyznana akredytacja dowodzi wysokiej jakości świadczeń medycznych gwarantującej poczucie bezpieczeństwa pacjentów.


Onkomapa – przewodnik po przyjaznych ośrodkach onkologicznych

Miło nam poinformować, że w internetowym głosowaniu zorganizowanym przez Fundację Onkologiczną Osób Młodych „Alivia” Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach został najlepiej ocenioną placówką onkologiczną w Polsce. Nasz Szpital w skali od 1 do 5 uzyskał notę 4,8.


SPSKM ranking szpitali publicznych 2013

Forbes: Ranking Szpitali Publicznych

W ogólnopolskim finansowym rankingu szpitali opublikowanym przez magazyn Forbes SPSK im. A. Mielęckiego SUM zajął 5 miejsce wśród szpitali klinicznych i resortowych. Oceniano takie parametry jak: efektywność aktywów, rentowność sprzedaży oraz dynamika kontraktu z NFZ.


SPSKM Perly Medycyny 2012

Perły Medycyny 2013

Ogólnopolski Konkurs Medyczny PERŁY MEDYCYNY to wydarzenie niezwykle cenione wśród podmiotów działających w branży medycznej. Już od 7 lat Kapituła Konkursu nagradza prestiżowymi statuetkami tych, którzy potrafią efektywnie konkurować w zmiennym otoczeniu.


SPSKM Perly Medycyny 2012

Rzetelni 2013

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katowicach otrzymał prestiżowe wyróżnienie o randze europejskiej – Europejski Certyfikat Rzetelni w Ochronie Zdrowia. Statuetkę oraz certyfikat odebrał Dyrektor Szpitala dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela podczas Wielkiej Gali kończącej edycję programu „RZETELNI 2013”, która odbyła się 22 czerwca w Warszawie.


SPSKM Lider Ochrony Zdrowia 2012_2

Lider Ochrony Zdrowia 2012

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie Liderzy Ochrony Zdrowia 2012, w kategorii Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM