Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/10/2019


05-09-2019
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Konsultacje urologiczne  z możliwością wykonania badań  diagnostycznych

CPV: 85121292-6 – Usługi urologiczne

11.07.2019 – OGŁOSZENIE

11.07.2019 – SWKO

11.07.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

11.07.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

11.07.2019 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

11.07.2019 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

11.07.2019 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

11.07.2019 – Załącznik do umowy – Umowa o  udostępnienie danych osobowych

17.07.2019 – Zmiana terminów I

22.07.2019 – PYTANIA I

22.07.2019 – Zmiany do SWKO I

22.07.2019 – PYTANIA II

22.07.2019 – Zmiany do SWKO II

24.07.2019 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM