Kontrast: włącz / wyłącz

ZP/DDA/3/2016


30-11-2016

Nazwa zamówienia: Usługi gońca szpitalnego
2016-11-30: SIWZ
2016-11-30: Ogłoszenie
2016-12-08: Protokół z otwarcia ofert
2016-12-12: Unieważnienie

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM