Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/4/2015


05-02-2015

Konkurs ofert:
– Konsultacje okulistyczne i badania diagnostyczne okulistyczne

05.02.2015 – Ogłoszenie:PDF
05.02.2015 – SWKO:PDF
13.02.2015 – Zmiana terminów: PDF
20.02.2015 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM