Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


oferta pracy praca zatrudnimy

Lekarz konsultant psychiatra

15-09-2022

Umowa o pracę. 1/2 etatu. Kontakt 32 259 16 60 32 259 16 61 kadry@spskm.katowice.pl Wraz z dokumentami aplikacyjnymi prosimy o dołączenie podpisanej zgody Załącznik nr 1 (Klauzula RODO) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku […]

KSZ/DSM/14/2022

05-09-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIE STEC CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   05.09.2022 – OGŁOSZENIE 05.09.2022 – SWKO 05.09.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 05.09.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 05.09.2022 […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM