Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/11/2018


10-04-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

KONSULTACJE LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE GENETYKI KLINICZNEJ

10.04.2018 – OGŁOSZENIE

10.04.2018 – SWKO

10.04.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

10.04.2018 – Załącznik nr 2-4 do SWKO – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

10.04.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

10.04.2018 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

10.04.2018 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

10.04.2018 – Złącznik do umowy – Zasady powierzenia danych osobowych

19.04.2018 – Zmiana terminów

25.04.2018 – Zmiany do SWKO

27.04.2018 – Odpowiedzi na PYTANIA

27.04.2018 – Zmiany do SWKO II

04.05.2018 – Zmiana terminów II

08.05.2018 – Zmiana terminów III

11.05.2018 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM