Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/17/2023


13-10-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA CYTOFLUOROMETRII PRZEPŁYWOWEJ POD KĄTEM OBECNOŚCI KLONU PNH

 

13.10.2023 – OGŁOSZENIE

13.10.2023 – SWKO

13.10.2023 – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

13.10.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asort.cen. granul.erytr.

13.10.2023 – Załącznik nr 2 -4 do SWKO

13.10.2023 – Załącznik nr 5

13.10.2023 – Załącznik nr 6 umowa na udz. świadcz. zdrow.

19.10.2023 – PYTANIA I

19.10.2023 – PYTANIA II

20.10.2023 – ZMIANA TERMINÓW I

20.10.2023 – ZMIANY DO SWKO I

20.10.2023 – Załącznik nr 2 PO ZMIANACH

20.10. 2023 – Załącznik nr 3 PO ZMIANACH

31.10. 2023 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM