Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/13/2021


24-05-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA GENETYCZNE

CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej

 

24.05.2021 – OGŁOSZENIE

24.05.2021 – SWKO

24.05.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1

24.05.2021 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

24.05.2021 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

24.05.2021 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

24.05.2021 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

24.05.2021 – Załącznik do umowy – Umowa o udostępnienie danych osobowych

27.05.2021 – PYTANIA

10.06.2021 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM