Kontrast: włącz / wyłącz

ZP/DDA/1/2017


29-05-2017

Konkurs ofert na usługę całodobowej ochrony terenu, obiektów i mienia szpitala

2017-05-29: SIWZ

2017-05-29: Ogłoszenie

2017-06-05: Odpowiedzi

2017-06-08: Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

2017-06-23: Odpowiedzi na zapytanie oferentów w związku z konkursem

2017-06-29: Odpowiedzi na pytania

2017-07-13: Protokół z otwarcia ofert

2017-07-19: Unieważnienie

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM