Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/7/2022

17-05-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne  CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medyczne 17.05.2022 – OGŁOSZENIE 17.05.2022 – SWKO 17.05.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 17.05.2022 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 17.05.2022 – Załącznik nr […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM