Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DDA/2/2016

26-04-2016

Ogłoszenie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów. 26.04.2016r. – Ogłoszenie 26.04.2016r. – SWKO 26.04.2016r. – Formularz ofertowy 26.04.2016r. – Oświadczenie oferenta 26.04.2016r. – Wzór umowy 29.04.2016r. – Odpowiedzi 05.05.2016r. – Zmiana terminów 09.05.2016r. – Pytanie 12.05.2016r. – Odpowiedzi 18.05.2016r. – Wyniki 27.05.2016r. – Ogłoszenie o wniesieniu odwołania 03.06.2016r. – Częściowe unieważnienie wyników 03.06.2016r. […]

KSZ/DSM/05/2016

25-04-2016

Badania tomografii komputerowej. 25.04.2016r. – SWKO 25.04.2016r. – Ogłoszenie 11.05.2016r. – Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników 16.05.2016r. – Ogłoszenie wyników

ZP-16-045UN

20-04-2016

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 4

ZP-16-051 UN

20-04-2016

Dostawa odczynników – III

KSZ/DSM/04/2016

18-04-2016

Badania autoimmunologiczne,wirusologiczne. 18.04.2016r. – Ogłoszenie 18.04.2016r. – SWKO 26.04.2016r. – Pytania 26.04.2016r. – Zmiany do SWKO 28.04.2016r. – Wniesienie protestu 04.05.2016r. – Rozstrzygnięcie protestu 04.05.2016r. – ZMIANY DO SWKO II 05.05.2016r. – Ogłoszenie terminu otwarcia ofert 06.05.2016r. – Ogłoszenie o wniesieniu II protesu 09.05.2016r. – Rozstrzygniecie II protestu 09.05.2016r. – Uniewaznienie konkursu

ZP-16-048UN

14-04-2016

DOSTAWA  LEKÓW – 8

ZP-16-042UN

14-04-2016

PRZEWÓZ ZESPOŁU TRANSPLANTACYJNEGO

SPSKM certyfikat akredytacyjny

Sprawozdanie z I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Śląska transplantologia – 10 lat przeszczepów wątroby”

13-04-2016

Sprawozdanie z I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Śląska transplantologia-10 lat przeszczepów wątroby w SPSK-M w Katowicach. Dnia 19 lutego 2016 roku w Sali wykładowej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej SPSK-M w Katowicach odbyła się I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Śląska transplantologia-10 lat przeszczepów wątroby w SPSK-M w Katowicach”. Konferencja została zorganizowana przez Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i […]

ZP-16-049BN

12-04-2016

Dostawa sprzętu dla Centralnej Sterylizatorni II

ZP-16-046BN

08-04-2016

DOSTAWA RĘKAWICZEK WINYLOWYCH, FOLIOWYCH

ZP-16-043BN

08-04-2016

DOSTAWA ŁÓŻEK SZPITALNYCH Z MATERACAMI

ZP-16-047BN

08-04-2016

DOSTAWA LEKÓW 7

ZP-16-044UN

07-04-2016

DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH

ZP-16-038UN

07-04-2016

Dostawa środków ochrony indywidualnej

ZP-16-040 UN

07-04-2016

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO – III

ZP-16-039UN

07-04-2016

DOSTAWA PROTEZ GŁOSOWYCH I WEWNĄTRZUSZNYCH

ZP-16-037UN

06-04-2016

Dostawa elementów zespalających i rekonstrukcyjnych do zabiegów w obrębie twarzoczaszki

ZP-16-041 BN

05-04-2016

DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO -III

ZP-16-035BN

05-04-2016

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH – HYDROFILOWEGO ŻELU

Relacja z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowa nt: „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych”

05-04-2016

W dniu 1.04.2016 roku w Domu Lekarza w Katowicach zorganizowano IV Ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową „Trudności i wyzwania ran ostrych i przewlekłych” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Zespołu Chirurgicznego i Transplantacyjnego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach OIPIP w Katowicach oraz Samodzielnego Publicznego […]

KSZ/DDA/1/2016

01-04-2016

Ogłoszenie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów. 01.04.2016r. – Ogłoszenie 01.04.2016r. – SWKO 01.04.2016r. – Załącznik nr 3 do SWKO 15.04.2016r. – Zmiana terminu 20.04.2016r. – Odrzucenie oferty 20.04.2016r. – Unieważnienie

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM