Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/12/2019


06-09-2019
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

 

  • Konsultacje neurologiczne oraz badania diagnostyczne neurologiczne CPV: 85121200-5
  • Konsultacje gastroenterologiczne oraz badania diagnostyczne gastroenterologiczne – CPV: 85121251-7
  • Konsultacje neurochirurgiczne- CPV: 85121200-5

 
12.08.2019 – OGŁOSZENIE
12.08.2019 – SWKO
12.08.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 – Konsultacje neurologiczne
12.08.2019 – Zalącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2 – Konsultacje gastroenterologiczne
12.08.2019 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 3 – Konsultacje neurochirurgiczne
12.08.2019 – Załącznik nr 4-6 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta
12.08.2019 – Załącznik nr 7 – Oświadczenie Oferenta
12.08.2019 – Załącznik nr 8 – Pytania dotyczące standardu HL7
12.08.2019 – Załącznik nr 9 – Wzór umowy
12.08.2019 – Załącznik do umowy – Zasady udostępnienia danych osobowych
16.08.2019 – Zmiana terminów I
22.08.2019 – PYTANIA I
22.08.2019 – Zmiany do SWKO I
26.08.2019 – Unieważnienie – dotyczy Pakietów nr 2 – 3
29.08.2019 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM