Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/23/2018


24-09-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA GENETYCZNE, MOLEKULARNE, LABORATORYJNE

CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

 

24.09.2018 – OGŁOSZENIE

24.09.2018 – SWKO

24.09.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1

24.09.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2

24.09.2018 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 3

24.09.2018 – Załącznik nr 4 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 4

24.09.2018 – Załącznik nr 5-7 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

24.09.2018 – Załącznik nr 8 – Oświadczenie Oferenta

24.09.2018 – Załącznik nr 9 – Pytania dotyczące standardu HL7

24.09.2018 – Załącznik nr 10 – Wzór umowy

24.09.2018 – Załącznik do umowy – Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

27.09.2018 – PYTANIA I

27.09.2018 – Zmiany do SWKO I

01.10.2018 – PYTANIA II

08.10.2018 – Unieważnienie – Pakiet nr 4

08.10.2018 – Zmiana terminów ogłoszenia wyników – Pakiet nr 1-3

11.10.2018 – Zmiana terminów ogłoszenia wyników II – Pakiet nr 1-3

17.10.2018 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM