Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP18-145BN

29-10-2018

ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW KUCHENNY ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

KSZ/DSM/26/2018

24-10-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   24.10.2018 – OGŁOSZENIE 24.10.2018 – SWKO 24.10.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 24.10.2018 –Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 24.10.2018 – Załącznik […]

ZP-18-127 BN

22-10-2018

DOSTAWA POŚCIELI WIELORAZOWEGO UŻYTKU

ZP-18-144BN

22-10-2018

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH

ZP-18-131UN

22-10-2018

DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH

ZP-18-137 UN

22-10-2018

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

ZP-18-142 UN

22-10-2018

„DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH – II”

ZP-18-135 UN

19-10-2018

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

ZP-18-141BN

16-10-2018

PRANIE BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJ

ZP-18-143BN

16-10-2018

DOSTAWA APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

ZP-18-139BN

16-10-2018

DOSTAWA LEKÓW 35

ZP-18-124BN

15-10-2018

DOSTAWA APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

ZP-18-140BN

15-10-2018

DOSTAWA ELEMENTÓW ZESPALAJĄCYCH I REKONSTRUKCYJNYCH DO ZABIEGÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI – ŻUCHWA

KSZ/DSM/25/2018

12-10-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIE ELASTOGRAFICZNE WĄTROBY CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego   12.10.2018 – OGŁOSZENIE 12.10.2018 – SWKO 12.10.2018 – Załącznik 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy 12.10.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta 12.10.2018 – Załącznik nr […]

ZP-18-138BN

11-10-2018

ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW

KSZ/DSM/24/2018

10-10-2018

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Oznaczenia białka monoklonalnego w tym wolnych łańcuchów  ciężkich (jakościowe i ilościowe) CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   10.10.2018 – OGŁOSZENIE 10.10.2018 – SWKO 10.10.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 10.10.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]

oferta pracy praca zatrudnimy

Oferta pracy: Lekarz Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

09-10-2018

Zatrudnimy Lekarza Specjalistę z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pełny etat. Kontakt: 32 259 14 60, 32 259 16 61, kadry@spskm.katowice.pl Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą elektroniczną prosimy o dołączenie podpisanej zgody (Załącznik nr 1) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu […]

ZP-18-133UN

04-10-2018

DOSTAWA STENTGRAFTÓW

ZP-18-120BN

04-10-2018

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

ZP-18-125 BN

03-10-2018

ŚWIADCZENIE  USŁUG  TRANSPORTOWYCH

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM