Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DDA/1/2018


09-04-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

Transport  pacjentów samochodem  o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem).

09.04.2018- Ogłoszenie

09.04.2018- SWKO

09.04.2018- Załącznik nr 1– Formularz cenowy

09.04.2018- Załącznik nr 2-4 do SWKO- Formularz ofertowy, Oświadczenie oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

09.04.2018- Załącznik nr 5 do SWKO- Wzór umowy

09.04.2018- Załącznik nr 6- Umowa powierzania Danych Osobowych

16.04.2018- Zmiana terminu

23.04.2018- Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu

27.04.2018-Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu II

04.05.2018-Wyniki

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM