Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


oferta pracy praca zatrudnimy

Oferta pracy: Lekarz Anestezjolog

22-03-2019

Zatrudnimy Lekarza Anestezjologa. Forma zatrudnienia do uzgodnienia. Pełny etat. Kontakt: 32 259 16 60, kadry@spskm.katowice.pl Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą elektroniczną prosimy o dołączenie podpisanej zgody (Załącznik nr 1) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie […]

KSZ/DSM/3/2019

11-03-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: OZNACZANIE STĘŻENIA LEKÓW WE KRWI CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 11.03.2019 – OGŁOSZENIE 11.03.2019 – SWKO 11.03.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 11.03.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM